O nas

Stowarzyszenie „Uśmiech” z siedzibą w Mikołowie może poszczycić się 33-letnim stażem pracy.

Początek działalności sięga roku 1990 r. Jego celem jest pomoc społeczna, edukacyjna, oświatowa, charytatywna, szerzenie nauki chrześcijańskiej, pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych związanych z ubóstwem, niezaradnością, skutkami uzależnień a także niewydolnością wychowawczą i opiekuńczą. Działania te są ukierunkowane na wsparcie

i wyrównywanie szans poprzez pomoc w rozwiązywaniu problemów bytowych, aktywizację społeczną, zawodową, pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi i młodzieżą, szczególnie
w rozwijaniu ich zainteresowań i poziomu wykształcenia, pomoc w sprawowaniu opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz zapewnienie im warunków duchowego, psychicznego, intelektualnego i fizycznego rozwoju. Szczególną uwagą objęte  są osoby potrzebujące większej pomocy: dzieci z rodzin destrukcyjnych, patologicznych, alkoholowych, rozbitych, zubożałych, wielodzietnych, z zaburzeniami emocjonalnymi, nadpobudliwe oraz sieroty.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  • organizację wypoczynku letniego ( co roku ok. 340 osób)  i zimowego ( ok. 200 osób), dla dzieci i młodzieży ( w tym dla osób niepełnosprawnych),
  • spotkania tematyczne, śródroczne, z których korzysta 45 osób (poniedziałek – korepetycje, wtorek – zajęcia kulinarne, środa – zajęcia muzyczne, w tym nauka gry na gitarze, czwartek – zajęcia manualne, piątek – spotkania tematyczne dla dzieci i młodzieży),
  • organizację spotkań okołoświątecznych ( Wigilia, Wielki Czwartek), w których przeciętnie uczestniczy średnio ok. 350 osób, które zawsze częstowane są obiadem, ciastem i paczkami żywnościowymi (na tych spotkaniach wydajemy około 440 paczek),
  • spotkanie Mikołajkowe i Andrzejkowe dla dzieci i młodzieży (około 110 osób),
  • oraz szeroko pojęte działania wspierające rodziny i osoby w wychodzeniu z sytuacji kryzysowych, organizacja i przeprowadzanie imprez i zbiórek dla pozyskiwania środków na realizację celów statutowych.

Współpracujemy z Urzędem Miasta Mikołów, szkołami i przedszkolami, Śląskim Bankiem Żywności, Auchan Mikołów, MOPS-mi, parafiami rzymsko – katolickimi oraz z organizacjami pozarządowymi.

W Stowarzyszeniu obecnie pracuje około 20 wolontariuszy – w tym osoby wszechstronnie wykształcone – pedagodzy, terapeuci, psycholodzy – wszyscy nieodpłatnie.

Stowarzyszenie gromadzi wokół siebie również wiele osób uzdolnionych muzycznie, aktorsko, plastycznie itp. Dzięki tym talentom, może poszczycić się wieloma laurami zdobywanymi na różnorakich konkursach i festiwalach.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu wiemy, jak pozyskiwać i zachęcać młodych ludzi do pracy, która nie jest dochodową ale przynosi wiele radości i satysfakcji. Dzięki ludziom o otwartych sercach, pracujących w różnych instytucjach  i rozumiejących potrzeby drugiego człowieka, my możemy działać i pomagać innym.

Nasza służba drugiemu daje nam wiele radości i wiemy, że jeżeli jest potrzeba pomocy, to zawsze znajdą się ludzie i fundusze.
Nasze motto brzmi: „Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu”.
I tą prawdą żyjemy na co dzień!

Wiersz o Uśmiechu

Jest w Mikołowie takie Stowarzyszenie,

Które na każdym robi wielkie wrażenie.

Charytatywnie działa i „Uśmiech” się nazywa,

Wszak to z uśmiechem się wiele wygrywa!

 

 

Nieważne czy jesteś mały, duży czy średni-

Tutaj każdy wiek jest odpowiedni.

Każdemu człowiekowi chcemy tutaj pomagać-

Wiary, otuchy i nadziei dodawać.

 

Każdego wspieramy emocjonalnie i duchowo,

A jak się uda to i finansowo.

Nikt nie jest dla nas tutaj obojętny-

Jest ważny od czubka głowy, aż po same pięty!

 

Zaczynając w poniedziałek a kończąc na piątku,

Spotykamy się razem bez żadnego wyjątku!

Spędzać razem czas bardzo lubimy,

A jak się długo nie widzimy to bardzo tęsknimy.

 

Na całe szczęście rozstań nie ma wiele,

Bo „Uśmiech” tworzą sami przyjaciele.

Wspólne wakacje i ferie zimowe,

Są dla nas wszystkich naprawdę odlotowe!

I mamy nawet swoje motto cudowne,

Ale także bardzo wymowne.

Wszak „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”,

I nie ma tu mowy o żadnym wahaniu!

 

 

Wszyscy to motto strasznie pokochali,

No i w „Uśmiechu” już długo zostali.

Jednak byśmy dalej się dobrze mogli rozwijać,

Nie możecie nas Kochani tak po prostu omijać.

 

Czym na co dzień staramy się w Stowarzyszeniu wykazać?

Najważniejsza jest dla nas pomoc drugiemu człowiekowi

I właśnie o to w tym  krótkim  wierszu chodzi.

 

Drodzy Czytelnicy!

Obiecujemy zawsze w modlitwie pamiętać,

I nigdy, przenigdy się od niej nie wykręcać.

My także gorąco o krótką modlitwę prosimy,

I w duchu  wdzięczności się z Wami łączymy!

 

 

Uśmiechowicze

Realizacja witryny
GrupaPNS sp. z o.o.

2019

Odwiedź wykonawcę

COOKIES Ciasteczka

Niniejsza strona www wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do rozszerzenia swojej funkcjonalności. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie na swoim urządzeniu.