O nas

Stowarzyszenie „Uśmiech” z siedzibą w Mikołowie może poszczycić się 30-letnim stażem pracy.

Początek działalności sięga roku 1990 r. Jego celem jest pomoc społeczna, edukacyjna, oświatowa, charytatywna, szerzenie nauki chrześcijańskiej, pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych związanych z ubóstwem, niezaradnością, skutkami uzależnień a także niewydolnością wychowawczą i opiekuńczą. Działania te są ukierunkowane na wsparcie

i wyrównywanie szans poprzez pomoc w rozwiązywaniu problemów bytowych, aktywizację społeczną, zawodową, pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi i młodzieżą, szczególnie
w rozwijaniu ich zainteresowań i poziomu wykształcenia, pomoc w sprawowaniu opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz zapewnienie im warunków duchowego, psychicznego, intelektualnego i fizycznego rozwoju. Szczególną uwagą objęte  są osoby potrzebujące większej pomocy: dzieci z rodzin destrukcyjnych, patologicznych, alkoholowych, rozbitych, zubożałych, wielodzietnych, z zaburzeniami emocjonalnymi, nadpobudliwe oraz sieroty.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  • organizację wypoczynku letniego ( co roku ok. 340 osób)  i zimowego ( ok. 200 osób), dla dzieci i młodzieży ( w tym dla osób niepełnosprawnych),
  • spotkania tematyczne, śródroczne, z których korzysta 45 osób (poniedziałek – korepetycje, wtorek – zajęcia kulinarne, środa – zajęcia muzyczne, w tym nauka gry na gitarze, czwartek – zajęcia manualne, piątek – spotkania tematyczne dla dzieci i młodzieży),
  • organizację spotkań okołoświątecznych ( Wigilia, Wielki Czwartek), w których przeciętnie uczestniczy średnio ok. 350 osób, które zawsze częstowane są obiadem, ciastem i paczkami żywnościowymi (na tych spotkaniach wydajemy około 440 paczek),
  • spotkanie Mikołajkowe i Andrzejkowe dla dzieci i młodzieży (około 110 osób),
  • oraz szeroko pojęte działania wspierające rodziny i osoby w wychodzeniu z sytuacji kryzysowych, organizacja i przeprowadzanie imprez i zbiórek dla pozyskiwania środków na realizację celów statutowych.

Współpracujemy z Urzędem Miasta Mikołów, szkołami i przedszkolami, Śląskim Bankiem Żywności, Auchan Mikołów, MOPS-mi, parafiami rzymsko – katolickimi oraz z organizacjami pozarządowymi.

W Stowarzyszeniu obecnie pracuje około 20 wolontariuszy – w tym osoby wszechstronnie wykształcone – pedagodzy, terapeuci, psycholodzy – wszyscy nieodpłatnie.

Stowarzyszenie gromadzi wokół siebie również wiele osób uzdolnionych muzycznie, aktorsko, plastycznie itp. Dzięki tym talentom, może poszczycić się wieloma laurami zdobywanymi na różnorakich konkursach i festiwalach.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu wiemy, jak pozyskiwać i zachęcać młodych ludzi do pracy, która nie jest dochodową ale przynosi wiele radości i satysfakcji. Dzięki ludziom o otwartych sercach, pracujących w różnych instytucjach  i rozumiejących potrzeby drugiego człowieka, my możemy działać i pomagać innym.

Nasza służba drugiemu daje nam wiele radości i wiemy, że jeżeli jest potrzeba pomocy, to zawsze znajdą się ludzie i fundusze.
Nasze motto brzmi: „Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu”.
I tą prawdą żyjemy na co dzień!

Realizacja witryny
GrupaPNS sp. z o.o.

2019

Odwiedź wykonawcę

COOKIES Ciasteczka

Niniejsza strona www wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do rozszerzenia swojej funkcjonalności. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie na swoim urządzeniu.